• NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MƏQBƏRƏSİ
  • KODRİNQTON KİTABXANASI, İNGİLTƏRƏ
  • TRİNİTİ KOLLECİNİN KİTABXANASI, İRLANDİYA

Alnı hələ əlhəd daşına dəyməyib.
Dərc olunub: 24.12.2015

    Ölü bastırıldıqdan və onu basdırmağa gəlmiş adamlar qəbirdən 7 addım uzaqlaşdıqdan sonra ölü yerindən qalxır və qəbirdən çıxıb getmək istəyir, lakin...

davamı >>>

Rəsulullahı sevmək
Dərc olunub: 23.12.2015

    Allah-Təala hər bir insanın qəlbində faydalı və gözəl şeylərə qarşı bir sevgi yaratmışdır. İnsanlar bu sevgini fərqli yerlərə yönləndirə bilirlər. Ancaq hər bir mömin... 

davamı >>>

Ulduzların sürüşməsi
Dərc olunub: 26.12.2014

Gecə vaxtı açıq havada göy üzünü seyr edərkən müxtəlif rəng və parlaqlıqdakı ulduzların meydana gətirdiyi o inanılmaz və möhtəşəm mənzərənin içindən bir ulduzun parlaq bir cizgi...

davamı >>>

Qarla gələn gözəllik
Dərc olunub: 15.06.2014

Uşaqlara “Toyuq yumurtadan, yoxsa yumurta toyuqdan çıxdı?” deyə soruşarlar. Bu suala bənzər formada soruşsaq: “Qar yağdığı üçün hava soyuq olar, yoxsa hava soyuq olduğu üçün...

davamı >>>

Bir ağac kəssək nə olar?
Dərc olunub: 15.06.2014

“Təbiətdən yamyaşıl bir pərdə, möcüzəvi bir mənzərə... Rəngarəng yarpaqlar; küləyin toxunması ilə, təfəkkür etməyin zövqü ilə özündən keçən bir alim kimi coşur. Ağacların budaqlarında quşlar oxuyur...

davamı >>>

Fotonlar
Dərc olunub: 15.06.2014

Kainat haqqında haradasa bütün müşahidə biliyimiz “foton” adlanan hissəciklərlə əldə olunur. Foton, işıq zərrəciyinin elmi adıdır. Fotonlara “elektromaqnetik dalğa” da deyilir...

davamı >>>

Ətraf mühitin təmizliyi
Dərc olunub: 06.06.2014

Təmizlik, tək tərəfli tədbirlərlə əldə edilən bir hal deyil. Böyük alimlər təmizliyi aşağıdakı mövzularla tədqiq etmişdir:

1 – Fərdi (bədən-paltar-qida) təmizlik...

davamı >>>

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Səs ver

Saytımızda daha çox necə yazılar görmək istərdiniz?